เรื่องราวเกี่ยวกับ แลนด์ เฮาส์ซิง บริษัทอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า

株式会社ランドハウジング
LandHousing Co.,Ltd.案内図
  • 4-1-4 Eifuku, Suginami-ku,TOKYO 168-0064 Japan
  • 1min walk from "Eifukucho station"
    of Keio inokashira Line
  • TEL:03-3324-2271
  • FAX:03-3324-1951

พาร์ทเนอร์ของแลนด์เฮาส์ซิง

เพื่อชีวิตใหม่ในโตเกียวของท่าน

Real Estate Terminologyชิคิคิง (Shikikin-敷金)

ชิคิคิน คือ เงินที่ฝากไว้กับเจ้าของเพื่อใช้เป็นเงินประกัน โดยปกติแล้ว เงินส่วนนี้จะได้รับกลับมาเมื่อย้ายออก แต่ในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมห้องพักเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดนผู้พัก ค่าเสียหายจะถูกหักออกจากเงินส่วนนี้ โดยปกติแล้ว ชิคิคิงจะถูกตั้งไว้ที่ประมาณค่าเช่าส่วนของสองเดือน โฮะโชคิงและชิคิคิงคืออย่างเดียวกัน

เรคิง (Reikin-礼金)

เรคิง คือเงินที่ให้กับเจ้าของเพื่อแสดงความขอบคุณ เรคิงจะต่างกับชิคิคิงตรงที่จะไม่ได้กลับคืนมาแม้ว่าจะย้ายออกก็ตาม เรคิงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณค่าเช่าส่วนของ1-2เดือน เนื่องจากเรคิงเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน จึงไม่ได้มีรากฐานทางกฏหมาย แต่ระยะหลังๆเริ่มมีบ้านพัก ห้องพักที่ไม่เก็บเรคิงมากขึ้น

คันเรนโฮะโชนิน(RentaiHoshonin-連帯保証人)

คันเรนโฮะโชนิน คือผู้ที่จะต้องรับภาระในการจ่ายค่าเช่าแทนผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถจ่ายได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง โดยพื้นฐานแล้ว คนที่เข้าข่ายเป็นคันเรนโฮะโชนิน คือคนในครอบครัวที่ห่างออกไปไม่เกิน3รุ่น

บริษัทค้ำประกัน (HoshoGaisha-保証会社)

บริษัทค้ำประกัน คือบริษัทที่ทำหน้าที่เหมือนกับผู้ค้ำประกันร่วม โดยทั่วไปแล้วต้องจ่ายในตอนทำสัญญา เป็นราคา 50-100% ของราคารวมค่าบ้านต่อเดือนและค่าดูแลต่อเดือน บางห้องพักหรือบ้านพัก แม้จะมีผู้ค้ำประกันแล้วก็ยังคงต้องใช้บริษัทค้ำประกัน ดังนั้นแล้วเวลาสมัครจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดี ในช่วงหลัง เจ้าของบ้านพักหรือห้องพักที่เชื่อถือในบริษัทค้ำประกันมากกว่าผู้ค้ำประกันมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นจะมีกรณีที่ว่าแม้จะมีผู้ค้ำประกันก็ยังคงต้องใช้บริษัทค่ำประกัน

ค่านายหน้า(Chuukaitesuuryou-仲介手数料)

ค่านายหน้า คือค่าธรรมเนียมที่ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยเป็นธุระเรื่องการหาห้องพักหรือบ้านพัก โดยทั่วไปแล้วจะคิดเป็น 5% ของค่าเช่าบ้าน1เดือนรวมกับภาษีบริโภค

กลับไปยังด้านบน