เรื่องราวเกี่ยวกับ แลนด์ เฮาส์ซิง บริษัทอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า

株式会社ランドハウジング
LandHousing Co.,Ltd.案内図
  • 4-1-4 Eifuku, Suginami-ku,TOKYO 168-0064 Japan
  • 1min walk from "Eifukucho station"
    of Keio inokashira Line
  • TEL:03-3324-2271
  • FAX:03-3324-1951

พาร์ทเนอร์ของแลนด์เฮาส์ซิง

เพื่อชีวิตใหม่ในโตเกียวของท่าน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเช่า


ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ก็จะกลับประเทศน่ะค่ะ ในช่วงนั้นไม่ทราบว่าจะให็คนอื่นมาเช่าต่อได้หรือไม่คะโดยปกติแล้วทำไม่ได้ครับ เนื่องจากหนังสือสัญญาได้ระบุไว้ว่าผุ้ที่จะสามารถพักอาศัยได้ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อว่าเป็น "ผู้พักอาศํย" ในหนังสือสัญญาเท่านั้น การให้คนอื่นเช่าต่อหรือที่เรียกกันว่าเช่าช่วงนั้น หากกระทำไปโดยพลการแล้ว ก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนยกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่จะทำ ควรปรึกษากับเจ้าของบ้านหรือบริษัทที่รับผิดชอบดูแลครับ

สามารถทำสัญญาเช่าบ้านได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาญี่ปุ่นหรือเปล่าคะสามารถทำได้ครับ หากอาศัยอยู่ในสถานที่ที่สามารถส่งเอกสารให้ตรวจสอบและโอนเงินระหว่างประเทศได้ แต่ในการที่จะดำเนินเรื่องนั้น จะต้องส่งมอบเอกสาร (ตามที่ระบุไว้ใน※1)ให้ครบทั้งหมด หากผ่านการประเมินตรวจสอบแล้ว ก็จะสามารถทำสัญญาเช่าบ้านได้ครับ

สามารถเข้าพักในบ้านที่เช่าได้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคะสามารถทำได้ครับ หากได้ชำระเงินตามหนังสือสัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนมาถึงญี่ปุ่น(หรือชำระในวันที่มาถึง) โดยทั้งนี้จะต้องนำส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดในการทำสัญญา รวมถึงการประทับตราหรือลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย หากดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้ว ก็สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่มาถึงวันนั้นครับ

ในบ้านเช่าจะมีเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเตรียมไว้ให้หรือเปล่าคะโดยปกติแล้วบ้านเช่าจะไม่มีเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเตรียมไว้ให้ครับ ในกรณีที่มีไว้ให้ ก็จะระบุไว้แต่ต้นว่าเป็นบ้านเช่าที่มีเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าติดให้ด้วย นอกจากนี้แล้วการที่จะเช่าเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าแยกออกมาก็สามารถทำได้นะครับ โดยราคาค่าเช่าห้องรวมกับค่าเช่าเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะพอๆกับราคาค่าเช่าห้องที่มีติดมาให้แต่แรก

เวลาย้ายเข้าต้องมีการดำเนินการทำเรื่องอะไรไหมคะตอนแรกก็ต้องเริ่มด้วยสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตก่อนสินะครับ ไฟฟ้าและน้ำประปาสามารถขอเปิดใช้ได้ทางโทรศัพท์ แต่การเปิดใช้แก๊สจะต้องมายืนเฝ้าเอง และต้องจองวันเวลาล่วงหน้าครับ นอกจากนี้แล้ว การที่จะย้ายที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น จะต้องทำเรื่องแจ้งย้ายที่อยู่กับที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยครับ

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ย้ายเลยไหมคะเรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พักครับ หากเป็นสถานที่ทีมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่การทำสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่วันที่ย้าย แต่ก็ต้องทำเรื่องจองวันเวลามาติดตั้งกับบริษัทที่ให้บริการก่อนนะครับ โปรดระวังตรงจุดนี้ด้วย

การจ่ายค่าเช่าบ้านสามารถจ่ายได้อย่างไรบ้างคะสามารถจ่ายได้หลายทางเลยครับ
1.ด้วยการโอนระหว่างบัญชี สามารถทำเรื่องให้ตัดเงินค่าเช่าจากบัญชีที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดชำระของเดือน
2. ด้วยการโอนเข้าบัญชี สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของบ้านหรือบริษัทผู้ดูแล ภายในวันครบกำหนดชำระของทุกเดือน
3.โดยการจ่ายด้วยเงินสด สามารถนำเงินสดไปชำระกับเจ้าของบ้านหรือบริษัทผู้ดูแล ภายในวันครบกำหนดชำระของทุกเดือน
4. ด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิต สามารถทำเรื่องให้หักบัญชีบัตรเครดิตได้โดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดชำระของเดือนได้ แล้วค่อยดำเนินการชำระกับบริษัทบัตรเครดิต

ประกันภัยจะครอบคลุมแค่ไฟไหม้เท่านั้นหรือคะขอบเขตการประกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะครอบคลุม "อัคคีภัย ระเบิด ฟ้าผ่า ความเสียหายจากการที่น้ำรั่วซึม วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิดจากหิมะ และขโมยขึ้นบ้าน"ครับ โดยประกันที่ทำในตอนย้ายเข้าก็จะครอบคลุม "เงินค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้กับบุคคล" ในกรณีเป็นความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากผู้เช่าเองด้วย (อย่างกรณีที่การที่นำรั่วซึมมีสาเหตุมาจากตัวผู้เช่าเอง หรือความเสียหายที่เกิดกับผู้ที่อาศัยอยู่ในชั้นล่างลงไป) และยังรวม "เงินค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้กับเจ้าของบ้าน"(ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้เจ้าของบ้านในกรณีที่ห้องเช่ามีความเสียหาย) ด้วย

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำประกันภัยหรือคะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วต้องทำครับ เอาเข้าจริงแล้วเกือบในทุกกรณีก็ถือว่าการทำประกันเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในการเช่าเลยครับ โดยทั้งนี้ก็ต้องสอบถามยืนยันกับทางเจ้าของบ้านหรือบริิษัทผู้ดูแลอีกทีครับ

เวลาเช่าห้องจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเรื่องเอกสารที่จำเป็นก็ขึ้นอยู่กับห้องที่จะเช่าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนายหน้าครับ โดยทั่วไปแล้วเอกสารที่จำเป็นจะได้แก่1.เอกสารสำคัญประจำตัว… บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (สำเนา) 2. ใบแสดงรายได้… แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือใบแสดงเงินเดือน (บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องยื่น) ※นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันร่วม ก็อาจจะมีการขอให้ผู้ค้ำประกันร่วมยื่นเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2ด้วยครับ

บอก checkpoint ที่สำคัญเวลาสมัครหรือทำสัญญาให้ทราบหน่อยได้ไหมคะมี checkpoint อยู่หลายข้อเหมือนกันครับ ที่จะต้องใส่ใจระวังเป็นพิเศษก็มีตามนี้ครับ
1.รูปแบบสัญญา รูปแบบหนังสือสัญญาจะแบ่งเป็น สัญญาเช่าบ้านแบบทั่วไป และ สัญญาเช่าบ้านแบบที่มีระบุระยะเวลาแน่นอน หากเป็นแบบที่มีระบุระยะเวลาแน่นอน ก็จำเป็นต้องย้ายออกทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญา ต้องระวังเรื่องระยะเวลาการเช่าที่ระบุไว้ในสัญญาครับ
2.ข้อตกลงพิเศษ ข้อตกลงพิเศษจะเป็นสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาจากรูปแบบสัญญาทั่วไป หากละเมิดข้อตกลงนั้นก็อาจจะต้องมีการชดใช้ค่าผิดสัญญา จุดนี้ต้องระวังให้ดีครับ
3. การคืนเงินมัดจำ จะได้รับเงินมัดจำที่จ่ายไปในตอนแรกเมื่อย้ายออก ตัวอย่างเช่น จ่ายเงินค่ามัดจำห้องไปเป็นเงินเท่ากับค่าเช่า 2 เดือน เจ้่าของใช้ครึ่งหนึ่งเป็นค่าซ่อมแซมตอนย้ายออก ก็จะได้รับคืนเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเช่า 1 เดือนตอนย้ายออก แต่ถ้าจ่ายค่ามัดจำเป็นเงินเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน ก็จะไม่ได้รับเงินคืน โดยทั้งนี้ checkpoint ที่สำคัญของห้องเช่าแต่ละห้องจะแตกต่างกันไป ควรจะปรึกษากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนายหน้าครับ

ถ้าอนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงได้์นี่จะเลี้ยงอะไรก็ได้หรือคะ แล้วจะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้หรือคะต่อให้เป็นห้องเช่าที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ ก็มีการกำหนดชนิดและจำนวนไว้ครับ นอกจากนี้แล้วในกรณีที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง จำนวนเงินค่าเช่าและเงินมัดจำก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบจุดนี้ก่อนสมัครเช่าครับ

เวลาเช่าห้องนี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะโดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในตอนแรกก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ
1.เงินมัดจำ
2.เงินกินเปล่า
3.เงินค่าบำรุงส่วนกลาง
4.เงินค่านายหน้า
5.เงินค่าประกันภัย นอกจากนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามแต่กรณีครับ เช่น
6.เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้บริษัทค้ำประกัน
7.เงินค่าเปลี่ยนกุญแจ
โดยทั้งนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามห้องเช่าด้วย ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนครับ

ถ้าเกิดหาผู้ค้ำประกันร่วมไม่ได้จะทำอย่างไรดีคะขอแนะนำให้ใช้บริการบริษัทค้ำประกันครับ หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยดีก็สามารถใช้บริการได้หากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทครับ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็จะคิดที่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 100 ของเงินค่าเช่ารายเดือนบวกกับค่าบำรุงส่วนกลาง หรือก็อาจจะมีกรณีที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่แรก แต่ให้แบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือนครับ

หลังจากที่ทำเรื่องสมัครเช่านับจนถึงวันย้ายเข้า สามารถยืดเวลาก่อนที่จะต้องเริ่มจ่ายค่าเช่าได้ประมาณไหนคะเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดูแลหรือเจ้าของบ้านครับ โดยทั่วไปแล้วอย่างมากก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่ก็สามารถลองเจรจาดูได้ในขั้นตอนการสมัครเช่าครับ ทั้งนี้ในขั้นตอนนั้นก็ควรแจ้งวันที่ตั้งใจจะย้ายเข้าให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้ทราบด้วยครับ

ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าแก๊สจะรวมอยู่ในค่าเช่าห้องและค่าบำรุงส่วนกลางไหมคะโดยทั่วไปแล้วไม่รวมครับ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละห้องเช่าที่บางครั้งจะคิดค่าน้ำประปาในอัตราเหมารวมกับค่าบำรุงส่วนกลาง แต่ก็จะแจ้งให้ทางผู้ที่ย้ายเข้าทราบล่วงหน้าครับ แต่โดยปกติแล้วผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในแต่ละเดือนด้วยตัวเองครับ

ต่อให้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็สามารถเช่าห้องได้หรือเปล่าคะสามารถเช่าได้ครับ แต่ในบางกรณีบริษัทที่ดูแลหรือเจ้าของบ้านก็อาจจะกำหนดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไว้ที่ระดับหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการให้เช่า ต่อให้บริษัทที่เป็นนายหน้าจัดหารับหน้าที่เป็นล่ามสื่อสารให้ ในกรณีที่เจ้าของบ้านมีความประสงค์อยากให้การปรึกษาเรื่องต่างๆหลังย้ายเข้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ก็อาจจะต้องให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สื่อสารทั่วไปได้ในชีวิตประจำวันครับ

หากย้ายเข้าไป แล้วขอยกเลิกสัญญาในระยะเวลาสั้นๆ จะต้องเสียค่าปรับไหมคะเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับห้องเช่าครับ หากไม่มีการระบุเกี่ยวกับ "เงินค่าผิดสัญญาในกรณีที่เช่าเป็นระยะเวลาสั้น" ไว้ในข้อตกลงพิเศษ ก็จะไม่ต้องเสียค่าปรับอะไรครับ แต่ก็จะมีกำหนดที่ว่า "จะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ...วัน" ด้วย ก่อนที่จะยกเลิกสัญญา ต้องระวังในตรงจุดนี้ครับ

"เงินกินเปล่า" คืออะไรหรือคะเงินกินเปล่าเป็นเงินที่จ่ายให้เจ้าของบ้านครับ เป็น "เงินขอบคุณเนื่องในโอกาสย้ายเข้า"ตามธรรมเนียมญี่ปุ่นครับ คิดอยู่ว่าบางท่านอาจจะแปลกใจกับธรรมเนียมนี้เพราะว่าไม่มีในต่างประเทศครับ

จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนเลยหรือเปล่าคะตามสัญญาแล้วจะได้รับคืนเต็มจำนวนครับ แต่ในขณะเดียวกัน หากสัญญาระบุว่าผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหลังย้ายออก เงินส่วนนั้นก็จะถูกตัดออกไปจากเงินค่ามัดจำ โดยส่วนใหญ่แล้วคิดว่าไม่ค่อยได้รับคืนเต็มจำนวนครับ

ในสัญญาระบุระยะเวลาเช่าว่า "2 ปี" แสดงว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องอยู่จนครบ 2 ปีหรือคะ ถ้าเกิดย้ายออกในช่วงเวลา 2 ปีนั้น จะต้องจ่ายค่าผิดสัญญาไหมคะหากไม่มีการระบุว่า "ในกรณีที่ยกเลิกสัญญาภายใน...ปี จะต้องชำระค่าผิดสัญญา" ไว้ในข้อตกลงพิเศษ ก็จะไม่ต้องเสียค่าผิดสัญญาอะไรครับ ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ให้ครบระยะเวลา 2 ปีตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่การยกเลิกสัญญาจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ส่วนใหญ่แล้วจะต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน) จุดนี้ต้องตรวจสอบให้ดีตอนทำสัญญาครับ

กลับไปยังด้านบน