ข้อมูลห้องเช่า

ข้อมูลห้องเช่าโดยพื้นฐานที่ผู้เช่าสามารถทราบได้ในตอนที่พิจารณาห้องจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อที่พัก: ชื่อตึก หรือ ชื่ออาคารนั้น
 • ที่อยู่/ที่ตั้ง: สถานที่ตั้งของอาคารนั้น
 • ขนาดของห้อง: ขนาดของห้องที่กำหนดมาเป็นตารางเมตร
 • ประเภทของห้อง : 1R(ห้องเดี่ยว)  / 1K (ห้องเดี่ยวพร้อมห้องครัว)/ 1LDK (ห้องเดี่ยว ห้องครัวและพื้นที่รับประทาน และห้องนั่งเล่น)/ 2LDK (ห้องเดี่ยว 2 ห้อง ห้องครัวและพื้นที่รับประทาน และห้องนั่งเล่น)
 • ค่าเช่าห้อง: ค่าเช่าห้องพักในแต่ละเดือน (หน่วยเป็นเงินเยน)
 • ค่าส่วนกลาง: ค่าส่วนกลางหรือค่ารักษาบำรุงในส่วนที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น บันได ทางเดิน ทางหนีไฟ และ อื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมขอบคุณเจ้าของห้อง : เงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของห้องพักและไม่ได้กลับคืน  เนื่องจากความต้องการเช่าห้องพักในญี่ปุ่นมีสูงกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ ทำให้เกิดการแข่งขันในการจองห้องพักสูง ดังนั้นเมื่อเจ้าของห้องอนุญาติให้เราได้เข้าพักห้องนี้แล้ว คนญี่ปุ่นก็จะให้เงินขอบคุณเจ้าของห้องพักเป็นธรรมเนียมโดยปกติ ซึ่งจำนวนเงินค่าธรรมเนียมขอบคุณเจ้าของห้องนั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าของห้องพักเป็นคนกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเป็นจำนวน 1-2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน หรือบางห้องพัก เจ้าของก็จะไม่เรียกเก็บเงินนี้
 • ค่ามัดจำ: โดยปกติแล้ว การเช่าห้องที่ประเทศไทย จะได้เงินมัดจำคืนหลังจากที่ย้ายออก แต่ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ส่วนมากจะหักค่ามัดจำไปเป็นค่าทำความสะอาดตอนย้ายออก แต่ถ้าหากหักค่าทำความสะอาดไปแล้ว แล้วยังมีเงินเหลือ ทางที่พักก็จะคืนกลับมาให้  ซึ่งค่ามัดจำโดยปกติแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เท่าของราคาค่าเช่ารายเดือนทั้งนี้แตกต่างไปตามเงื่อนไขของเจ้าของห้อง
 • ค่าประกันภัย/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ: การเช่าห้องที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องเข้าร่วมประกันภัย/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ด้วย ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทและความคุ้มครองของแต่ละประกัน  (ประกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่เวลาเกิดภัยพิบัติเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงทรัพย์สินของผู้เช่าด้วย)
 • ค่าค้ำประกัน: หากในกรณีไม่มีคนค้ำประกัน ผู้เช่าจะต้องเข้าระบบบริษัทค้ำประกันและเสียค่าใช้จ่าย  บริษัทค้ำประกันจะทำหน้าที่ดำเนินการและรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าหรือเกิดปัญหาต่างๆ  ซึ่งทางบริษัทค้ำประกันจะเรียกเก็บเงินกับผู้เช่าอีกครั้งในภายหลัง
 • ค่าเปลี่ยนกุญแจ: โดยปกติแล้วในประเทศญี่ปุ่น หากมีผู้เช่าเก่าย้ายออก ทางเจ้าของที่พักจะทำการเปลี่ยนกุญแจใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ลูกกุญแจ แต่เป็นการเปลี่ยนทั้งแผงกุญแจ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่าใหม่ เผื่อในกรณีที่ผู้เช่าเก่าอาจจะทำการปั๊มกุญแจเอาไว้
 • ค่าทำความสะอาด: ในกรณีย้ายออก ทางเจ้าของห้องพักจะทำการหักค่ามัดจำมาเป็นค่าทำความสะอาด หรือบางห้องพักก็จะมีเรียกเก็บเพิ่ม ซึ่งหากผู้เช่าทำห้องสกปรก หรือ ชำรุดเสียหายมากเกินกว่าจะแก้ไขได้ ทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าซ่อมแซมทั้งหมด
 • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้อง : แอร์ ตู้เสื้อผ้า เตาแก๊ส ระบบห้องครัว เครื่องทำน้ำอุ่น ที่วางเครื่องซักผ้า และ อื่นๆ
 • อื่นๆ

ผู้เช่าควรพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของห้องให้ดี เพื่อให้ได้ห้องที่ถูกใจที่สุด