ค่าแรกเข้าในกรณีเช่า

ค่าแรกเข้า คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนการเข้าพัก โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 เท่าของค่าเช่ารายเดือน โดยหลักๆจะประกอบไปด้วย

  1. ค่าเช่าห้องเดือนแรก
  2. ค่าส่วนกลางของห้อง (ในกรณีที่มีเชการเรียกเก็บ)
  3. ค่ามัดจำ
  4. ค่าธรรมเนียมขอบคุณเจ้าของห้องพัก
  5. ค่าประกันภัย/ประกันอัคคีภัย
  6. ค่าบริษัทค้ำประกัน
  7. ค่าเปลี่ยนกุญแจ
  8. ค่าทำความสะอาด
  9. ค่านายหน้า
  10. ค่าอื่นๆ

*การเรียกเก็บค่าแรกเข้าจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละห้องพัก