ขั้นตอนในการขายอสังหาริมทรัพย์

1. ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อเราได้ทาง อีเมลล์ Line หรือ Facebook ทางเราจะให้ท่านบอกสถานที่ และรายละเอียดของห้องที่ท่านต้องการขาย

2. สำรวจเกี่ยวกับการซื้อ

ทางเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์และตีราคาห้องของท่าน

3. ทำสัญญาฝากขายกับทางเรา

ในการฝากขาย ท่านจะต้องทำสัญญากับเรา สามารถสบายใจได้เพราะเราจะดูแลในการขายให้ท่านในทุกขั้นตอน

4. เริ่มการประกาศขาย

ทางเราจะเริ่มประกาศขายโดยประกาศผ่านเวปไซด์ใหญ่ๆ เช่น Suumo, At home, Kenbiya, Rakumachi รวมถึงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นอกจากในประเทศแล้ว ทางเรายังมีการโฆษณาไปยังคนไทยที่สนใจอีกด้วย

5. พาไปชมห้อง

เราจะพาผู้ที่สนใจซื้อ ที่ติดต่อมาไปชมสถานที่จริง

6. จัดเตรียมการทำสัญญา

เมื่อมีลูกค้าที่ประสงค์จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่าน ทางเราจะจัดเตรียมการทำสัญญา รวมถึงเตรียมเรื่องเงื่อนไขต่างๆในสัญญาสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

7. ทำสัญญาซื้อขาย

ในการทำสัญญาจะต้องทำทั้งสองฝ่าย คือผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการทำสัญญาจะทำที่บริษัทของเรา โดยที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าทำสัญญาให้ผู้ขาย ซึ่งการทำสัญญาจะเกิดขึ้นหลังจากแสดงความจำนงซื้อประมาณ 1สัปดาห์ –10วัน
((เอกสารสำคัญที่ต้องใช้))
พาสฟอร์ต
โฉนด

8. เตรียมการส่งมอบ

จากขั้นตอนการทำสัญญา าประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเป็นการชำระยอดทั้งหมด และมอบกุญแจ ก่อนจะถึงตอนนั้นให้ท่านเตรียมเอกสารสำคัญและกุญแจไว้
((เอกสารสำคัญ))
พาสปอร์ต
เอกสารคำอธิบายยืนยันตน
โฉนด
กุญแจ
เอกสารสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับห้อง

9. ชำระยอดทั้งหมดและส่งมอบกุญแจ

เมื่อชำระยอดทั้งหมด เป็นอันเสร็จขั้นตอนการซื้อขาย หลังจากชำระเงินทั้งหมดแล้ว มอบกุญแจและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับห้อง เป็นอันจบขั้นตอน