ขั้นตอนในการจองห้องพักที่ญี่ปุ่น

1 กำหนดความต้องการ

เลือกประเภทที่พักที่ต้องการ / กำหนดงบประมาณ / กำหนดสถานที่ที่ต้องการเข้าพัก / ระยะเวลาในการเข้าพัก / ช่วงเวลาที่จะไปถึงประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ

2 เริ่มหาห้องพักและปรึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์

บอกความต้องการของตนเองให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์  หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการหาห้องพักในระบบส่วนกลางให้ (ต้องตรวจสอบก่อนว่าห้องว่างหรือไม่ / สามารถเข้าอยู่ได้เมื่อไหร่/ ชาวต่างชาติสามารถเช่าได้หรือไม่ / มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่)

3 สมัครขอจองห้อง

หลังจากที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แนะนำห้องให้แล้ว หากสนใจที่จะเช่า ก็ทำการสมัครขอยื่นจองห้อง โดยจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวและเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้ ได้แก่ หนังสือเดินทาง(Passport) หนังสือตอบรับการเข้าเรียน/การเข้าทำงาน(COE) ใบสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น(COA) ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน ทั้งในไทยและญี่ปุ่น (Emergency Contact)

4   การตรวจสอบผู้เข้าพัก

เนื่องจากระบบการจองห้องพักที่ญี่ปุ่น จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆของผู้ยื่นขอจองห้องจากบริษัทที่ดูแล บริษัทค้ำประกัน และเจ้าของห้อง หากมีคุณสมบัติและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ก็มีสิทธิ์ที่จะเช่าห้องพักได้

5 การชำระเงิน

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผู้เข้าพักแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการเซ็นสัญญาและเข้าอยู่

6 การทำสัญญา

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสัญญา โดยในสัญญาจะระบุข้อมูลต่างๆและข้อกำหนดกฎระเบียบของที่พัก โดยผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่เข้าพัก

7 การเข้าอยู่

หลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถไปรับกุญแจห้องและเข้าพักได้ทันที