ขั้นตอนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

1. ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อเราได้ทาง อีเมลล์ Line หรือ Facebook เราจะให้ท่านบอกความต้องการ เริ่มแรกคือ สถานที่ที่ต้องการ งบประมาณ และห้องแบบที่ต้องการ

2. ส่งตัวอย่างห้องให้ชม

เราจะส่งตัวเอกสารตัวอย่างห้องให้ท่าน นอกจากข้อมูลต่างๆแล้ว เราจะส่งแปลนห้อง รวมถึงรูปภาพห้อง ตึก และบริเวณใกล้เคียงให้ท่านด้วย

3. ไปชมสถานที่จริง

เมื่อท่านเจอห้องที่ชอบแล้ว ทางเราสามารถพาท่านไปดูห้อง โดยจะอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการเดินทางอีกด้วย โดยที่ทางเราจะมีรถไปรับท่านที่สนามบินในวันที่บินมาถึงประเทศญี่ปุ่น

4. ยื่นใบแจ้งความประสงค์ซิ้อ

หลังจากท่านพิจารณาและได้ห้องที่ต้องการซื้อแล้ว ทางเราจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อ
((เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น))
พาสปอร์ต

5. ทำสัญญา

โดยทั่วไป การทำสัญญาจะมีขึ้นหลังจากส่งใบแจ้งความประสงค์แล้ว 1 สัปดาห์ หรือ 10 วัน
ในการทำสัญญาจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าทำสัญญาให้กับทางโอนเนอร์

6. ภาษีที่ต้องจ่ายตอนซื้อ และเอกสารที่ต้องเตรียม

เงินต่างๆที่ใช้ในการซื้อ ท่านสามารถส่งเข้ามาที่บริษัทได้โดยตรง
เอกสารที่ต้องเตรียมในการซื้อ
เอกสารคำอธิบายยืนยันตน

7. ชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากทำสัญญา 2-3 สัปดาห์ จะนัดชำระยอดทั้งหมด รวมถึงภาษีผู้บริโภค เป็นอันจบขั้นตอนการซื้อ
ทางเราจะมอบกุญแจห้องให้ท่าน และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ โดยที่โฉนดจะส่งถึงท่านหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 1 เดือน