เกี่ยวกับการเช่าที่ญี่ปุ่น

หลายท่านที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์การอาศัยที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานาน อาจะไม่ทราบว่าโดยปกติแล้วการเช่าห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ ที่อาจเหมือนหรือต่างจากการเช่าห้องที่ประเทศไทยอย่างไร โดยปกติแล้วการเช่าห้องจะมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

1.สามารถจองห้องพักได้ 1 เดือนล่วงหน้าเท่านั้น

หากต้องการเช่าที่พัก แนะนำให้จองล่วงหน้ามากที่สุดเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น  เนื่องจากความต้องการเช่าที่พักในประเทศที่ญี่ปุ่นมีมากกว่าจำนวนที่พักอาศัยจริง จึงทำให้มีการแข่งขันการจองที่พักสูงขึ้น  ดังนั้น เจ้าของที่พักจะไม่นิยมเก็บห้องพักให้ผู้ที่จะเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนได้ เพราะจะเป็นการตัดโอกาสตนเองในการเก็บค่าเช่า และโอกาสผู้อื่นในการจองห้องนั้นๆ

2. ค่าแรกเข้ามีจำนวนเป็น 3-4 เท่าของค่าเช่ารายเดือน

หากทำการจองห้องพักและตรวจสอบผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินครั้งแรกนั้นจะเรียกว่า “ค่าแรกเข้า” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีจำนวนเป็น 3-4 เท่าของค่าเช่ารายเดือน เนื่องจากผู้ที่จะเข้าพักจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นด้วย การจ่ายค่าเช่าในเดือนแรกอาจรวมไปถึงค่ามัดจำ ค่าประกัน ค่าค้ำประกัน และอื่น

3.ที่พักแบบแมนชั่นหรืออพาร์ทเม้นต์จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ

ห้องพักที่ญี่ปุ่นจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆให้แม้แต่ชิ้นเดียว จะมีเพียงห้องว่างเปล่าเท่านั้น ซึ่งหากลูกค้าท่านใดต้องการเช่าห้องพักแบบแมนชั่นหรืออพาร์ทเม้นต์ ก็จำเป็นจะต้องหาซื้อหรือเลือกใช้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงบางห้องก็ไม่มีหลอดไฟในห้องด้วย ผู้เช่าควรตรวจสอบรายละเอียดของห้องให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกห้อง

4.ข้อกำหนดสำหรับชาวต่างชาติ

บางห้องพักอาจมีข้อกำหนดพิเศษไว้ว่า “หากเป็นชาวต่างชาติจะเช่าห้องพักได้ค่อนข้างยาก” หรือ “ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องจ่าค่ามัดจำเพิ่ม” เป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าของห้องพักแต่ละที่กำหนดเงื่อนไขการรับผู้เช่าแตกต่างกันไป ซึ่งที่พักจำนวนไม่น้อยก็ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติเช่นกัน

5.กรณีไม่มีคนค้ำประกัน จำเป็นจะต้องเข้าระบบบริษัทค้ำประกันแทน

การเช่าห้องที่ญี่ปุ่นโดยปกติแล้ว จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันด้วย แต่หากเราต้องการเช่าห้องและไม่สามารถหาคนค้ำประกันได้นั้น จำเป็นต้องใช้บริการบริษัทค้ำประกัน  ซึ่งบริษัทค้ำประกันจะเป็นตัวแทนในการค้ำประกันให้ผู้เช่านั่นเอง โดยจะมีหน้าที่ในการรับความเสี่ยงแทนเจ้าของห้อง ในกรณีที่ผู้เช่าไม่จ่ายค่าห้อง หรือเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ซึ่งบริษัทค้ำประกันจะดำเนินการชำระให้ก่อนแล้วจึงมาเรียกเก็บกับผู้เช่าอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งผู้เช่าทุกคนจำเป็นจะต้องเข้าระบบบริษัทค้ำประกันและจ่ายเงินค่าค้ำประกันด้วย (ทั้งนี้อาจจะมีบางห้องพักที่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกันเท่านั้น)

6.ประกันอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ

การเช่าห้องพักที่ญี่ปุ่นจะต้องเข้าร่วมประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยพิบัติของบริษัทที่เจ้าของห้องกำหนดด้วย และห้องส่วนมากผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง โดยค่าประกันปกติจะอยู่ที่ 3 พันบาทเป็นต้นไป (ในระยะเวลา 2 ปี)

7.ต้องหาที่พักผ่านบริษัทเอเจนซี่หรือนายหน้าเท่านั้น

เนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เจ้าของห้องพักจะไม่นำห้องมาประกาศให้เช่า หาผู้เช่าหรือลงเว็บประกาศเอง แต่เจ้าของห้องจะนำห้องไปฝากไว้กับเอเจนซี่/บริษัทรับดูแลห้องเพื่อให้หาผู้เช่าให้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการเช่าจะไม่สามารถติดต่อกับเจ้าห้องห้องพักได้โดยตรง และจะต้องติดต่อผ่านเอเจนซี่หรือนายหน้าเท่านั้น