เกี่ยวกับบริการ Life Support

บริการ Life Support เป็น บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับลูกค้า LandHousing เท่านั้น ตั้งแต่การไปรับที่สนามบิน บริการพาเข้าพักห้องพัก บริการเปิดใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และแก๊ส รวมถึงบริการพาไปลงทะเบียนที่เขตหรืออำเภอ หรือการเปิดบัญชีธนาคารและเบอร์โทรศัพท์

  • บริการไปรับที่สนามบิน

เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องการเดินทาง เช่น เมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ควรทำอย่างไร ควรไปที่ไหน แต่ทว่าปัญหานี้จะหมดไป เพียงแค่แจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่ แจ้งไฟลท์บิน หรือกำหนดการที่จะถึงประเทศญี่ปุ่น เพียงเท่านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับถึงสนามบินเลย

  • การพาไปเปิดห้องพัก / เปิดไฟ น้ำ แก๊ส

เมื่อถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการพาไปเปิดห้องพัก หรือเช็คอุปกรณ์ต่างๆในห้องพัก ว่ามีการชำรุดเสียหายก่อนการเข้าหรืออยู่หรือไม่  และเนื่องจากห้องพักที่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องขออนุญาติในการเปิดไฟ เปิดน้ำ และเปิดแก๊ส ดังนั้นขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น  เจ้าหน้าที่ของเราก็จะคอยบริการแจ้งดำเนินการในขั้นตอนนี้ให้ด้วยเช่นกัน

  • การพาไปลงทะเบียนที่เขตหรืออำเภอ / การเปิดบัญชีธนาคารและเบอร์โทรศัพท์

หลังจากที่ลูกค้ามีห้องพักเรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนที่อยู่เพื่อขอใบทะเบียนบ้านจากเขตหรืออำเภอที่อาศัยอยู่  และทำการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อชำระเงินค่าบริการต่างๆ และเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่  ขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นอีกเช่นกัน  แต่หมดกังวลได้เลยเพราะทางเจ้าหน้าที่จะคอยบริการและคอยช่วยเหลือในการดำเนินการทั้งหมด